Belgenbeau Call Me Mr Blue

Male
Whelped:  6 September 2014
Owner: P Beach
Breeder: Lynda Trotter


BSDCNSW Specialty 12 September 2015

 

Belgenbeau Lone Centurion Zico van de Berlex-Hoeve IPOIII
AustCh Belgenbeau Cara Mia
Belgenbeau Bare Repretti Yale du Hameau St Blaise
Belgenbeau BeZed Scarlet