Ch Beljekali Terwyn Siani (AI)

Female
Whelped:  6 November 2016
Owner:  C & J Fynmore
Breeder:  C & J Fynmore


BSDCQ Specialty – 10 June 2017

Asgaarde des Louves d’Ymonville NldCh Xoran van de Hoge Laer
Blg/FrCh Raife du Val Myrak
Ch Beljekali Jaime la Rumba Fandango du Bois du Tot
Ch/AgCh600 Beljekali Ypres Heidi